امیر نژند

فروشنده : امیر نژند

تخصص : گرافیک و طراحی سایت

 • تعداد لایک های محصولات : 0 لایک
 • تعداد بازدید محصولات : 0 نفر
 • تعداد محصولات : 0 محصول
 • تعداد بازدید پروفایل : 0 نفر
رامین محمودی

فروشنده : رامین محمودی

تخصص : برنامه نویسی

 • تعداد لایک های محصولات : 0 لایک
 • تعداد بازدید محصولات : 0 نفر
 • تعداد محصولات : 0 محصول
 • تعداد بازدید پروفایل : 2 نفر
حمیدرضا جندقی

فروشنده : حمیدرضا جندقی

تخصص : asp.net core , C# , MVC

 • تعداد لایک های محصولات : 0 لایک
 • تعداد بازدید محصولات : 54 نفر
 • تعداد محصولات : 2 محصول
 • تعداد بازدید پروفایل : 11 نفر
شاهرخ اسکندری

فروشنده : شاهرخ اسکندری

تخصص : دات نت

 • تعداد لایک های محصولات : 0 لایک
 • تعداد بازدید محصولات : 0 نفر
 • تعداد محصولات : 0 محصول
 • تعداد بازدید پروفایل : 6 نفر
رضا بختیاری

فروشنده : رضا بختیاری

تخصص : برنامه نویسی

 • تعداد لایک های محصولات : 1 لایک
 • تعداد بازدید محصولات : 57 نفر
 • تعداد محصولات : 1 محصول
 • تعداد بازدید پروفایل : 17 نفر
محمد بهرامی

فروشنده : محمد بهرامی

تخصص : دات نت

 • تعداد لایک های محصولات : 0 لایک
 • تعداد بازدید محصولات : 0 نفر
 • تعداد محصولات : 0 محصول
 • تعداد بازدید پروفایل : 21 نفر
حسین درویشی

فروشنده : حسین درویشی

تخصص : wpf - windowsForm -C#-php -asp

 • تعداد لایک های محصولات : 0 لایک
 • تعداد بازدید محصولات : 0 نفر
 • تعداد محصولات : 0 محصول
 • تعداد بازدید پروفایل : 23 نفر
محسن شفیعی

فروشنده : محسن شفیعی

تخصص : برنامه نویسی

 • تعداد لایک های محصولات : 0 لایک
 • تعداد بازدید محصولات : 190 نفر
 • تعداد محصولات : 1 محصول
 • تعداد بازدید پروفایل : 43 نفر
نوید زارع کاریزی

فروشنده : نوید زارع کاریزی

تخصص : برنامه نویسی وب

 • تعداد لایک های محصولات : 0 لایک
 • تعداد بازدید محصولات : 0 نفر
 • تعداد محصولات : 0 محصول
 • تعداد بازدید پروفایل : 24 نفر
مهدی شاهرخی مقدم

فروشنده : مهدی شاهرخی مقدم

تخصص : برنامه نویس وب ویندوز موبایل

 • تعداد لایک های محصولات : 0 لایک
 • تعداد بازدید محصولات : 415 نفر
 • تعداد محصولات : 2 محصول
 • تعداد بازدید پروفایل : 52 نفر

برنامه نویس یا گرافیست هستید ؟

سورس کد یا فایل گرافیکی برای فروش دارید ؟ اما راهکاری برای فروش آن ندارید ؟

ما در این زمینه با شما همراه هستیم :)